Ansvarsfriskrivning

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, från den 11 juli, om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, synliggörs följande identifieringsuppgifter gällande det företag som äger domänen www.hotelelpescador.com

Företagsnamn: NUEVO HOTEL ROSITA Y ANNEXOS, S.A.

CIF:

Huvudkontor: Paseo Díaz Ordaz 901, Col. Centro, Puerto Vallarta, C.P. 48300, Puerto Vallarta, Jalisco

Telefon: (+52) 3221761110

E-post: datos.personales@hotelrosita.com

Registreringsuppgifter i handelsregistret:

Användaren är själv ansvarig för användningen av de tjänster, innehåll, länkar och hypertext som finns på denna webbplats. NUEVO HOTEL ROSITA Y ANNEXOS, S.A. ansvarar inte för eventuell olaglig användning av tredje part av ovannämnda material.

Varken NUEVO HOTEL ROSITA Y ANNEXOS, S.A. eller någon annan part involverad i skapandet, produktionen eller tillhandahållandet av denna webbplats kommer att hållas ansvarig eller bära direkt ansvar för skador, kostnader, förluster eller indirekta eller straffbara oförutsedda händelser som kan uppstå på grund av åtkomst eller användning av denna webbplats.

NUEVO HOTEL ROSITA Y Annexos, S.A. garanterar inte att materialet på denna webbplats är felfritt. Dessutom tar inte NUEVO HOTEL ROSITA Y Anexos, S.A. ansvar för eventuella skador eller virus som kan infektera din dator eller annan egendom på grund av användning eller åtkomst för nedladdning av material från webbplatsen.

Upphovsrätt

Allt audiovisuellt material, varumärken eller de element som är föremål för immateriell eller industriell äganderätt som finns på denna webbplats tillhör NUEVO HOTEL ROSITA Y ANNEXOS, S.A., som alternativt har tillräckliga rättigheter för dess användning. Reproduktion av ovannämnda material är endast tillåtet om det uteslutande är för personligt bruk, och obehörig ändring, kopiering, uthyrning, utlåning, överföring och spridning är förbjuden.

Integritet

NUEVO HOTEL ROSITA Y Annexos, S.A. informerar dig om att alla personuppgifter som tas emot via något formulär på denna webbplats kommer att behandlas strikt konfidentiellt i enlighet med bolagets integritets- och säkerhetspolicy, samt i enlighet med den organiska lagen 15/1999 från den 13 december om skydd av personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att ingå i en fil som registreras i integritetsskyddsmyndighetens allmänna register. Huvudsyftet med dess skapande, existens och underhåll är att behandla personuppgifter för att hantera bokningar av boende som görs via denna webbplats eller för att skicka reklamkommunikation. Mottagarna av informationen är alla anslutna, registrerade, innehavare och medarbetare från alla avdelningar och associerade bolag där enheten organiseras, samt de officiella organ som enligt lag kräver denna överlåtelse. Genom att skicka formuläret samtycker avsändaren till automatiserad och dokumentär behandling av de uppgifter som ingår i vår databas. Vi informerar dig om att vi kan dela vissa av dina personuppgifter med tredje parter och att de kan kontakta dig via e-post för frågor som rör din vistelse, till exempel huruvida du är tillfreds med din vistelse eller för omdömen om din upplevelse på hotellet. Du har rätt att få tillgång till, korrigera och annullera dina uppgifter samt att kommunicera eventuella ändringar eller modifieringar av dem. För att bruka dessa rättigheter och för eventuella förtydliganden kan du skicka ett e-postmeddelande till datos.personales@hotelrosita.com.