Juridische kennisgeving

In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, zijn de volgende identificatiegegevens van het bedrijf dat eigenaar is van het domein: www.hotelelpescador.com

Bedrijfsnaam: NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A.

CIF:

Maatschappelijke zetel: Paseo Díaz Ordaz 901, Col. Centro, Puerto Vallarta, CP 48300, Puerto Vallarta, Jalisco

Telefoon: (+52) 3221761110

E-mail: datos.personales@hotelrosita.com

Gegevens over de inschrijving in het handelsregister:

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik door hem/haar van de diensten, de inhoud, de links en de hyperteksten op deze website. NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatige gebruik dat derden van voornoemd materiaal kunnen maken.

Noch NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van deze website zal verantwoordelijk zijn voor de schade, kosten, verliezen of directe verantwoordelijkheden noch de indirecte of strafbare onvoorziene gebeurtenissen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze website.

NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. staat niet in voor de juistheid van het materiaal op deze website. Bovendien is NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. niet verantwoordelijk voor schade of virussen die uw computer of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van het gebruik of de toegang om materiaal van de website te downloaden.

Auteursrechten

Al het audiovisuele materiaal, handelsmerken of enig element dat onderworpen is aan intellectueel of industrieel eigendom dat op deze website is opgenomen, is eigendom van NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. of het hotel heeft voldoende recht op gebruik ervan. Reproductie van deze materialen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, en ongeoorloofde wijziging, kopie, verhuur, uitlening, uitzending of verspreiding is verboden.

Privacy

NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS, S.A. informeert u dat alle persoonlijke gegevens die via enig formulier op deze website worden ontvangen, strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld in overeenstemming met het privacy- en veiligheidsbeleid van de entiteit, alsmede met de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, inzake de Bescherming van Persoonsgegevens. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand, dat wordt geregistreerd in het algemeen register van het Agentschap voor gegevensbescherming. Het voornaamste doel van de oprichting, het bestaan en de instandhouding ervan is de verwerking van persoonsgegevens met het oog op het beheer van via deze website gemaakte reserveringen van accommodatie of het verzenden van reclameboodschappen. De ontvangers van de informatie zijn alle personen die zijn aangesteld, geregistreerd, houder of medewerker zijn van alle afdelingen en gelieerde lichamen waarin de entiteit is georganiseerd, alsmede de officiële instanties die de overdracht bij wet verplicht stellen. Door het formulier te verzenden, stemt de afzender in met de geautomatiseerde en documentaire verwerking van de in onze databank opgenomen gegevens. Wij maken u erop attent dat wij sommige van uw persoonlijke gegevens kunnen delen met derden en dat zij per e-mail contact met u kunnen opnemen met betrekking tot uw verblijf, bijvoorbeeld om te informeren naar uw tevredenheid of om feedback te krijgen over uw ervaring in het hotel. U heeft recht op toegang tot, rectificatie en annulering van uw gegevens, alsmede op mededeling van elke wijziging of verandering die zich mocht voordoen. Om deze rechten uit te oefenen en voor elke verduidelijking, kunt u een e-mail sturen naar: datos.personales@hotelrosita.com.